NASTAVENIE SERVERA

Aberration

Server PVE – „Tribe Warfare“

Taming Speed Multiplier: 3x
Harvest Amount Multiplier: 3x
XP Multiplier: 3x

Difficulty Offset: 1.0 (500%)
Oficiálne staty dinov
MAX level Wild dino: 150lvl
MAX level Player: 100lvl, extra lvl 115
MAX level Tame Dino: 71lvl

Night Time Speed Scale: 1x
Day Time Speed Scale: 0.3x

Player Character Water Drain Multiplier: 0.5x
Player Character FoodDrain Multiplier: 0.5x
Player Character Stamina Drain Multiplier: 1x

Dino Count Multiplier: 1x
Dino Damage Multiplier: 1.3x
Dino Resistance Multiplier: 1x

Mating Interval: 1x
Egg Hatch Speed Multiplier: 2x
Baby Mature Speed Multiplier: 2x
Baby Food Consumption Speed: 1x
Imprinting Stat Scale: 1.5x
Cuddle Interval: 1.5x

Suppress Replenish Radius (Player): 0.5x
Suppress Replenish Radius (Structure): 0.5x
Resources Respawn Period Multiplier: 0.8x – (menšia hodnota znamená rýchlejšie)

alwaysNotifyPlayerJoined: true
alwaysNotifyPlayerLeft: false
globalVoiceChat: false
proximityChat: false
ShowMapPlayerLocation: true
Crosshair: true
Pohlaď z tretej osoby: true
Automatické ukladanie servera: 30min.
noTributeDownloads: Portovanie medzi servermi SKyNET Povolený. Prenos z iného servera Zakázaný

Auto Structure Decay: true – (Timers are: Thatch: 12 days , Wood: 24 days, Stone: 36 days, Metal: 48 days)

Ragnarok

Server PVE – „Tribe Warfare“

Taming Speed Multiplier: 3x
Harvest Amount Multiplier: 3x
XP Multiplier: 3x

Difficulty Offset: 1.0 (500%)
Oficiálne staty dinov
MAX level Wild dino: 150lvl
MAX level Player: 100lvl, extra lvl 115
MAX level Tame Dino: 71lvl

Night Time Speed Scale: 1x
Day Time Speed Scale: 0.3x

Player Character Water Drain Multiplier: 0.5x
Player Character FoodDrain Multiplier: 0.5x
Player Character Stamina Drain Multiplier: 1x

Dino Count Multiplier: 1x
Dino Damage Multiplier: 1.3x
Dino Resistance Multiplier: 1x

Mating Interval: 1x
Egg Hatch Speed Multiplier: 2x
Baby Mature Speed Multiplier: 2x
Baby Food Consumption Speed: 1x
Imprinting Stat Scale: 1.5x
Cuddle Interval: 1.5x

Suppress Replenish Radius (Player): 0.5x
Suppress Replenish Radius (Structure): 0.5x
Resources Respawn Period Multiplier: 0.8x – (menšia hodnota znamená rýchlejšie)

alwaysNotifyPlayerJoined: true
alwaysNotifyPlayerLeft: false
globalVoiceChat: false
proximityChat: false
ShowMapPlayerLocation: true
Crosshair: true
Pohlaď z tretej osoby: true
Automatické ukladanie servera: 30min.
noTributeDownloads: false

Auto Structure Decay: true – (Timers are: Thatch: 12 days , Wood: 24 days, Stone: 36 days, Metal: 48 days)


Keďže máme PvE je povolená možnosť vyhlásenia vojny inému tribu „Tribe Warfare“
Vojnu inému tribu môže vyhlásiť iba Owner tribu ako aj zrušiť.
Vojna sa vyhlasuje tak, že Owner prídete za Adminom alebo Ownerom tribu ktorému chcete vyhlásiť vojnu a podržíte klávesu E a vyberiete Tribe Warfare,
kde nastavíte deň a čas(deň a čas v hre) od kedy do kedy sa má vojna konať.
Vojnu ešte pred jej začatím môžete zrušiť tak isto prídete za členom iného tribu Adminom alebo Ownerom podržíte klávesu E a kliknete na Cancel Tribe Warfare.


 Módy na všetkých serveroch SKyNET

Builder’s Helmet

Na serveroch SKyNET je použitý  mod Builder’s Helmet:

Ako používať Builder’s Helmet:

  • Umiestnenie štruktúry bez kolízie – „držať klávesu – lavý alt + klik lavé tlačítko myši“
  • Zobratie štruktúry do inventára bez zničenia klávesa – O
  • Zmena farby okolo štruktúry klávesa – N

TEK HELPER

TEK TIER (unlock)
Engrams TEK TIER sú automatický odblokované.
TEK TIER ELEMENT sa odblokuje na lvl hráča 85.
materiál potrebný na výrobu ELEMENTU:
1, Metal Ingot: 50ks
2, Polymer: 40ks
3, Electronics: 30ks
4, Crystal: 20ks
5, Black Pearl: 10ks

Comments are closed