PRAVIDLÁ SERVERA SKyNET SK/CZ


PRAVIDLÁ PRE HRU NA PvE SERVERI:

1. Aktivované PvE
2. Nenapadať hráča na Spawne.
3. Nenapadať hráčov nižšieho levelu.
4. V prípade vojny medzi hráčmi alebo Tribe musia obe strany súhlasiť.
5. Nenapadať hráča ktorý nie je online.
6. Žiadnym spôsobom nemanipulovať s postavou v offline stave.
7. Žiadnym spôsobom nemanipulovať s majetkom vo vlastníctve iného hráča bez jeho súhlasu.
8. Nenapadať a nemanipulovať skrotenými zvieratmi iných hráčov bez ich súhlasu.
9. Skrotené zvieratá mimo uzavretej základne nenastavovať na agressive. (pri nedodržaní a napadnutí iného hráča je povolené adekvátne sa brániť).
10. Nenapadať budovy, základne hráčov, dinov.
11. Problémy v Tribe si riešia členovia medzi sebou.
12. Nevytvárať nepríjemné situácie blokovaním a obmedzovaním pohybu ostatných hráčov.
13. Pri opúšťaní akejkoľvek stavby uviesť miesto a jeho priľahlé okolie do stavu pred osídlením.
14. Po svete úmyselne nerozmiestňovať stavby bez úžitku a významu.
15. Nenapadať zviera ani majiteľa v priebehu krotenia(tamovania) daného zvieraťa.
16. Nenapadať hráča na ktorého v daný moment útočia akékoľvek voľne žijúce zvierata.
17. Admin nezodpovedá za stratu veci, alebo inej ujmy hráčovi v dôsledku bugu, alebo inej chyby spôsobenej hrou.
18. Nezanechávajte po ostrove akékoľvek zbytočné a opustené budovy, alebo dinosaurov, pretože to zbytočne zaťažuje server!

Zbúrajte po sebe všetky nevyužívané stavby, hlavne po tamovaní!

Všetky takéto stavby, ktoré hráč po sebe neodstráni po prvom upozornení, budú zlikvidované príkazom DESTROYTRIBESTRUCTURES to znamená, že prídete o všetky štruktúry na serveri !

Pri porušení, po 1 upozornení bude stavba zbúraná !

Administrátor vás môže potrestať pre porušenie pravidla upozornením, vykopnutím so servera, dočasným alebo permanent banom!


JE ZAKÁZANÉ!

  • Zákaz blokovania spawnu dropov, surovín a hráčov. Všetky takéto stavby budú zlikvidované bez upozornenia a nároku na materiál ! (železo, obsidian, oil, perly, crystal, organic polymer (Kairuku) atď!
  • Zákaz stavať na vrchole hôr (od upätí hory až na vrchol hory) a v zimnom biome ak to bráni spawnu zvierat a materiálu a pod.! (železo, obsidian, oil, perly, crystal, organic polymer a podobne…
  • Zákaz blokovať jaskyne. Jaskyne s artefaktom ! Podvodné jaskyne ! Zoznam jaskýň s artefaktmi
    Všetky takéto stavby, ktoré blokujú prístup, budú zlikvidované bez upozornenia a nároku na materiál !
  • Zákaz obchodovania:
    Giganotosaurus, Quetzal, Wyvern, Rock Elemental

Administrátor vás môže potrestať pre porušenie pravidla upozornením, vykopnutím so servera, dočasným alebo permanent banom!


PRAVIDLÁ PRE CHAT A HLASOVÚ KOMUNIKÁCIU:

19. Na serveri sa zdržiavať vulgarizmov a urážok, najmä však urážok rasových, náboženských a urážok sexuálnej orientácie.
20. V chate neužívať zapnutý CapsLock.
21. Do verejného chatu písať len v prípade ak sa záležitosť týka cieľovej skupiny.
22. Pre komunikáciu v Tribu využívať Tribe chat.
23. Vo verejnom chatu nepoužívať interpunkčné znamienká. (dĺžne, mäkčene a pod.).
24. Vo verejnom chatu je zakázané spamovať. Spamom je myslené: užívanie obrazcov zložených zo znakov, rôzne kombinácie znakov a čísiel bez zrejmého významu , neustálé opakovanie jednej rovnakej alebo upravenej vety, alebo kombinácie viet a akákoľvek reklama.
25. Hlasová komunikácia je povolená a tiež odporúčaná.
26. Pri hlasovej komunikácii nezvyšuj hlas ktoré je bežný pre stav na serveri.
27. Pre Hlasovú komunikáciu platia rovnaké pravidlá ako pre chat viď. bod 1.
28. Hlasovú komunikáciu používať tak, aby neobťažovala ostatných hráčov. Za rušenie sa považuje:
Reprodukcie hudby či iného obsahu chráneného autorským právom. Komunikácia zvýšenou hlasitosťou s nezmyselné slovné prejavy.

Administrátor vás môže potrestať pre porušenie pravidla upozornením, vykopnutím so servera, dočasným alebo permanent banom!


TENTO PORIADOK MÁ PRÁVO PREVÁDZKOVATEĽ / ADMINISTRÁTOR KEDYKOĽVEK ZMENIŤ

ADMINISTRÁTOR NEZODPOVEDÁ , NEMÔŽE A NERIEŠI CHYBY(BUG) SPÔSOBENÉ HROU!
PROBLÉMY SPÔSOBENÉ NEZNALOSŤOU SYSTÉMU HRY ARK ADMINISTRÁTOR NERIEŠI!
UVEDENÉ PRAVIDLÁ SÚ ZAVÄZUJÚCE A ICH DODRŽIAVANIE BUDE MONITOROVANÉ.
PORUŠENIE AKÉHOKOĽVEK BODU BUDE RIEŠENÉ INDIVIDUÁLNE

Comments are closed